Inleiding over 
Debussy's Préludes
door René Eckhardt

CV René Eckhardt

copyright

 

 

 


Boek 1, Prelude nr. 11

La danse de Puck
(La danse de Puck)


Puck
Arthur Rackham

La danse de Puck verwijst naar A Midsummer Nightt's Dream, het toneelstuk van William Shakespeare. Puck is een van de hoofdfiguren uit deze romantische komedie. De slimme schelm, hofnar van feeënkoning Oberon, wordt door Shakespeare in zijn stuk gekarakteriseerd als "that merry wanderer of the night" (die vrolijke zwerver van de nacht). Debussy was een liefhebber van Shakespeare en was goed bekend met het toneelstuk. Hij had ook plannen met andere stukken van de Engelse toneelschrijver, namelijk met King Lear en As You Like It, projecten die echter nooit gerealiseerd werden.

Een andere bron die mogelijk van invloed op het ontstaan van deze prelude is geweest, zou een uitgave van A Midsummer Night's Dream zijn met illustraties van Arthur Rackham (uitgebracht in Engeland in 1908).

Puck is een grillige figuur die je de ene keer de stuipen op het lijf jaagt en de andere keer betovert. Boven de beginmaat schrijft Debussy Capricieux et léger (grillig en licht). Het effect van een plotselinge onderbreking van een frase zoals in de prelude La sérénade interrompue speelt in Danse de Puck ook een rol. Zo wordt het dansmelodietje waarmee de compositie opent in maat 6 opeens onderbroken door een hoornsignaal (van de magische hoorn van Oberon). Dit hoornsignaal klinkt later nog enkele malen. Naast het dansthema en het hoornsignaal is er een derde karakteristiek: het ostinato in maat 30 waarbij Debussy 'aérien' ('etherisch' of 'los van de grond') noteert. Deze drie verschillende muzikale gegevens komen aan het eind samen (maten 91 – 94) en vormen dan één geheel.

Bronnen

 

 
  >>> volgende: Minstrels

Voor alle 24 Préludes: zie inleiding